2017 © Pedro Peláez
 

library depoto-php-client

image

tomatom/depoto-php-client

 • Thursday, June 29, 2017
 • by sajfi
 • Repository
 • 3 Watchers
 • 0 Stars
 • 160 Installations
 • PHP
 • 0 Dependents
 • 0 Suggesters
 • 0 Forks
 • 0 Open issues
 • 1 Versions
 • 5 % Grown

The README.md

Depoto Php Client

Použití

$client = new \Depoto\Client('username', 'password', 'https://server1.depoto.cz');

// Vytvoření účtenky
$client->createEetReceipt(
      $checkoutId, // ID pokladny v Depoto
      $number, // Číslo účtenky
      $dateCreated, // Datum vytvoření, string, např: date('Y-m-d h:is')
      $currency, // Měna, např: CZK
      $totalPrice,// Celková cena
      $priceZeroVat = null, // Částka v nulové sazbě dph
      $priceStandardVat = null, // Základ daně v základní sazbě dph
      $vatStandard = null, // Částka v základní sazbě dph
      $priceFirstReducedVat = null, // Základ daně v první snížené sazbě dph
      $vatFirstReduced = null, // Částka v první snížené sazbě dph
      $priceSecondReducedVat = null, // Základ daně v druhé snížené sazbě dph
      $vatSecondReduced = null, // Částka v druhé snížené sazbě dph
      $priceForSubsequentSettlement = null, // Částka k následnému čerpání
      $priceUsedSubsequentSettlement = null // Následně čerpaná částka
      );

// Manuální znovuodeslání účtenky, ID účtenky v Depoto      
$client->sendEetReceipt($id); 

// Výpis účtenek
$client->getEetReceipts($page = 1, $sort = 'id', $direction = 'asc', $filters = []);

Použití s vlastní query / mutací

úvod do GraphQL

přehled Depoto API

$client = new \Depoto\Client('username', 'password', 'https://server1.depoto.cz');

$schema = ['id', 'name'];
$result = $client->query('queryName', 
    ['arg1' => $arg1, 'arg2' => $arg2],
    ['returnSchema' => $schema]);

Zakladni prehled

The Versions